Per raons de força major, la propera setmana haurem de passar la reunió de meditació de dimecres 26 a dijous 27, a la mateixa hora, a les 19:30.